جدول حق بیمه شخص ثالث خودروهای سواری در سال ۹۸ منتشر شد

جدول حق بیمه شخص ثالث خودروهای سواری در سال ۹۸ منتشر شد

بیمه شخص ثالث با هدف حمایت از حقوق اشخاص آسیب دیده در سوانح رانندگی برای همه دارندگان وسلیه نقلیه (شامل سواری، مسافری، موتورسیکلت و …) یک ضرورت برشمرده میشود و دامنه مخاطبین وسیعی را در برمی گیرد. از اینرو پیش از استفاده از هر نوع وسیله نقلیه می‌بایست بیمه نامه شخص ثالث و میزان اعتبار آن را برای پوشش دهی خسارت های مالی و جانی در برابر حوادث احتمالی پیشرو بررسی نمایید. منظور از شخص ثالث فرد (یا افرادی) است که توسط راننده مقصر دچار خسارت بدنی و مالی شده اند.

جدول حق بیمه شخص ثالث خودروهای سواری در سال ۹۸

پراید ، پیکان و خودروهای مشابه سایر خودروهای ۴ سیلندر (پژو ، رنو و …) خودروهای ۶ سیلندر
۱ سال تخفیف ۱،۵۷۳،۰۰۰ ۱،۸۱۴،۰۰۰ ۲،۰۷۰،۰۰۰
۲ سال تخفیف ۱،۴۹۰،۰۰۰ ۱،۷۱۹،۰۰۰ ۱،۹۰۲،۰۰۰
۳ سال تخفیف ۱،۴۰۷،۰۰۰ ۱،۶۲۳،۰۰۰ ۱،۷۹۶،۰۰۰
۴ سال تخفیف ۱،۳۲۴،۰۰۰ ۱،۵۲۸،۰۰۰ ۱،۶۹۰،۰۰۰
۵ سال تخفیف ۱،۲۴۱،۰۰۰ ۱،۴۳۲،۰۰۰ ۱،۵۸۵،۰۰۰
۶ سال تخفیف ۱،۰۷۶،۰۰۰ ۱،۲۴۱،۰۰۰ ۱،۳۷۳،۰۰۰
۷ سال تخفیف ۹۱۰،۰۰۰ ۱،۰۵۰،۰۰۰ ۱،۱۶۲،۰۰۰
۸ سال تخفیف ۷۴۴،۰۰۰ ۸۵۹،۰۰۰ ۹۵۰،۰۰۰
۹ سال تخفیف ۵۷۹،۰۰۰ ۶۶۸،۰۰۰ ۷۳۹،۰۰۰
۱۰ سال تخفیف ۴۹۶،۰۰۰ ۵۷۲،۰۰۰ ۶۳۳،۰۰۰

نکات مهم:

برخی از شرکت های خصوصی بیمه با اندکی تخفیف و کمی پایین تر از نرخ های اعلامی بیمه‌نامه صادر میکنند.
نرخ های درج شده فقط برای سال ۹۸ است.
مبلغ دیه در سال ۱۳۹۸ و برای ماه‌های عادی ۲۷۰ میلیون و برای ماه‌های حرام ۳۶۰ میلیون تومان اعلام شده است.
ماه‌های حرام به ترتیب محرم، رجب، ذی‌القعده و ذی‌الحجه هستند.
سقف پوشش جانی به اندازه‌ی مبلغ دیه در ماه حرام است.
حداقل پوشش مالی به اندازه یک چهلم مبلغ دیه در نظر گرفته می‌شود.