قیمت خودروهای داخلی با مدل ۹۸ امروز شنبه ۲۰ فروردین ۹۸

قیمت خودروهای داخلی با مدل ۹۸ امروز شنبه ۲۰ فروردین ۹۸

بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودروھای داخلی مدل ۹۸ در بازار با افزایش نسبی همراه شد.

خودرو قیمت با مدل ۹۸ (تومان)
۲۰۶ تیپ ۲ ۸۰،۰۰۰،۰۰۰
۲۰۶ تیپ ۵ ۹۶،۰۰۰،۰۰۰
۲۰۷ صندوقدار ۱۴۹،۰۰۰،۰۰۰
هایما اس۷ ۲۷۵،۰۰۰،۰۰۰
پارس بنزینی ۹۳،۰۰۰،۰۰۰
پارس دوگانه سوز ۹۵،۰۰۰،۰۰۰
۲۰۷ دنده ای تیپ ۲ ۱۱۵،۰۰۰،۰۰۰
پژو ۴۰۵ دوگانه سوز ۷۸،۰۰۰،۰۰۰
۴۰۵ اس ال ایکس ۸۱،۰۰۰،۰۰۰
۲۰۷ اتوماتیک ۱۴۲،۰۰۰،۰۰۰
ال۹۰ پارس خودرو ۱۱۵،۰۰۰،۰۰۰
پارس اتوماتیک ۱۲۷،۰۰۰،۰۰۰
ساندرو استپ وی ۱۶۴،۰۰۰،۰۰۰
پراید ۱۳۱ ۴۴،۵۰۰،۰۰۰
سراتو ۲۰۰۰ ۲۸۱،۰۰۰،۰۰۰

* قیمت‌های درج شده در صفحه “قیمت روز خودروها” مربوط به مدل ۹۷ می باشد.